วัดอรัญจอมเมฆ (วัดพระธาตุสามเงา)

sam1

วัดอรัญจอมเมฆ (วัดพระธาตุสามเงา)

sam1

»
พระธาตุที่สะท้อนเงาออกมาได้ถึง 3 เงาอย่างน่ามหัศจรรย์                           «

วัดอรัญจอมเมฆ ตั้งอยู่หมู่บ้านปางมะโอตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สาเหตุที่เรียกชื่อวัดว่า วัดอรัญจอมเมฆ เนื่องจากหมู่บ้านปางมะโอเป็นหมู่บ้านปางเมี่ยง ซึ่งอยู่บนยอดเขาสูง อากาศหนาวเย็นมองไปทางทิศใดก็เห็นแต่ป่าไม้และยอดเขาเรียงรายล้อมรอบ มักจะมีน้ำค้างลงแทบทุกวัน ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกบ้านไม้หลังเล็กๆ หรือทำกระต๊อบไม้ไผ่ และปลูกเมี่ยงตามยอดเขาเมี่ยงแถบนี้ได้รับอากาศเย็น มีน้ำค้างพรมจึงเจริญงอกงามและแตกใบอ่อน มีรสชาติดีเรียกว่า เมี่ยงเหมย ใบเมี่ยงก็คือใบชา  ยอดอ่อนใช้ทำใบชา ชาเหมยจะมีรสชาติอร่อย ชุ่มคอ กลิ่นหอม รสชาติดีเยี่ยม

มีเรื่องเล่าถึงความมหัศจรรย์ของพระธาตุเจดีย์ที่เกิดเงาสะท้อนจากแสงแดดทำให้เกิดเงาถึงสามเงา การชมเงาของพระธาตุนั้น จะต้องขึ้นไปชมบนเรือนหลังน้อยใกล้พระธาตุที่มีลักษณะคล้ายกุฏิพระบนเรือนนั้น จะปิดประตูหน้าต่างไว้ให้แสงลอดเข้ามาได้เพียงช่องที่กำหนดเท่านั้น บนพื้นเรือนปูไว้ด้วยผ้าสีขาว ซึ่งเป็นเสมือนฉากรับภาพซึ่งสะท้อนเงาของพระธาตุจากข้างนอกเข้ามา เมื่อแสงแดดส่องผ่านพระธาตุแล้วลอดเข้ามาทางช่องที่กำหนดนั้นจะปรากฏภาพเงาของพระธาตุบนผืนผ้า แต่เงาพระธาตุที่เห็นนั้นไม่ได้มีเพียงเงาเดียวกลับมีถึงสามเงา

เมื่อไปถึงหมู่บ้านปางมะโอ นอกจากจะได้สัมผัสกับธรรมชาติจากทิวเขาแมกไม้ป่าที่เขียวขจีท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ สดชื่นเย็นสบาย ชมหมู่บ้านที่คนกับป่าอยู่ร่วมกันแบบกลมกลืน ชมสวนเมี่ยง การเก็บเมี่ยง ของชาวบ้านและรับประทานอาหาร ซึ่งประกอบด้วยใบเมี่ยงที่แสนอร่อยแล้ว สิ่งที่จะขาดไม่ได้คือการแวะไปนมัสการและชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุสามเงา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านปางมะโอเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

 

วัดอรัญจอมเมฆ (วัดพระธาตุสามเงา)

sam1

วัดอรัญจอมเมฆ (วัดพระธาตุสามเงา)

sam1

»
พระธาตุที่สะท้อนเงาออกมาได้ถึง 3 เงาอย่างน่ามหัศจรรย์                           «

วัดอรัญจอมเมฆ ตั้งอยู่หมู่บ้านปางมะโอตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สาเหตุที่เรียกชื่อวัดว่า วัดอรัญจอมเมฆ เนื่องจากหมู่บ้านปางมะโอเป็นหมู่บ้านปางเมี่ยง ซึ่งอยู่บนยอดเขาสูง อากาศหนาวเย็นมองไปทางทิศใดก็เห็นแต่ป่าไม้และยอดเขาเรียงรายล้อมรอบ มักจะมีน้ำค้างลงแทบทุกวัน ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกบ้านไม้หลังเล็กๆ หรือทำกระต๊อบไม้ไผ่ และปลูกเมี่ยงตามยอดเขาเมี่ยงแถบนี้ได้รับอากาศเย็น มีน้ำค้างพรมจึงเจริญงอกงามและแตกใบอ่อน มีรสชาติดีเรียกว่า เมี่ยงเหมย ใบเมี่ยงก็คือใบชา  ยอดอ่อนใช้ทำใบชา ชาเหมยจะมีรสชาติอร่อย ชุ่มคอ กลิ่นหอม รสชาติดีเยี่ยม

มีเรื่องเล่าถึงความมหัศจรรย์ของพระธาตุเจดีย์ที่เกิดเงาสะท้อนจากแสงแดดทำให้เกิดเงาถึงสามเงา การชมเงาของพระธาตุนั้น จะต้องขึ้นไปชมบนเรือนหลังน้อยใกล้พระธาตุที่มีลักษณะคล้ายกุฏิพระบนเรือนนั้น จะปิดประตูหน้าต่างไว้ให้แสงลอดเข้ามาได้เพียงช่องที่กำหนดเท่านั้น บนพื้นเรือนปูไว้ด้วยผ้าสีขาว ซึ่งเป็นเสมือนฉากรับภาพซึ่งสะท้อนเงาของพระธาตุจากข้างนอกเข้ามา เมื่อแสงแดดส่องผ่านพระธาตุแล้วลอดเข้ามาทางช่องที่กำหนดนั้นจะปรากฏภาพเงาของพระธาตุบนผืนผ้า แต่เงาพระธาตุที่เห็นนั้นไม่ได้มีเพียงเงาเดียวกลับมีถึงสามเงา

เมื่อไปถึงหมู่บ้านปางมะโอ นอกจากจะได้สัมผัสกับธรรมชาติจากทิวเขาแมกไม้ป่าที่เขียวขจีท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ สดชื่นเย็นสบาย ชมหมู่บ้านที่คนกับป่าอยู่ร่วมกันแบบกลมกลืน ชมสวนเมี่ยง การเก็บเมี่ยง ของชาวบ้านและรับประทานอาหาร ซึ่งประกอบด้วยใบเมี่ยงที่แสนอร่อยแล้ว สิ่งที่จะขาดไม่ได้คือการแวะไปนมัสการและชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุสามเงา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านปางมะโอเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

 

Leave a reply


nine − = 8

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>