ดอยหลวงเชียงดาว

d7
Share

ดอยหลวงเชียงดาว

d13

 

ข้อมูลทั่วไปของดอยหลวงเชียงดาว

เป็นภูเขาหินปูนที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูง 2,275 เมตร นับเป็นดอยหรือภูเขาที่มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจากดอยอินทนนท์ และดอยผ้าห่มปก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2521
ดอยหลวงเชียงดาว เดิมมีชื่อว่า “ดอยเพียงดาว” แต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นได้เรียกเพี้ยนมาเป็น “เชียงดาว” อย่างในปัจจุบัน และมีชื่อดั้งเดิมว่า “ดอยอ่างสลุง”

d5


ดอยหลวงเชียงดาว เป็นเทือกเขาที่มีความยาวติดต่อกันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเชียงดาว ซึ่งเป็นส่วนต่อเนื่องกับเทือกเขาถนนธงชัย เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลในยุคเปอร์เมียน (ราว 230-250 ล้านปีก่อน) ซึ่งลักษณะของหินปูนไม่สามารถรองรับน้ำได้ แต่จะถูกกัดเซาะ จึงกลายมาเป็นเทือกเขาและดอยต่าง ๆ ในบริเวณนี้ ซึ่งเดิมเคยเป็นทะเลมาก่อน

ดอยหลวงเชียงดาว มีดอยที่สูงด้วยกันทั้งหมด 3 แห่ง นอกจากดอยหลวงเชียงดาวแล้ว ยังมี “ดอยสามพี่น้อง” และ”ดอยกิ่วลม” อีกซึ่งอยู่ใกล้กัน และถึงแม้ดอยหลวงเชียงดาว จะเป็นยอดดอยที่มีความสูงเช่้นเดียวกับดอยอินทนนท์ และดอยผ้าห่มปกแล้ว แม้จะอยู่ในจังหวัดเดียวกัน คือ เชียงใหม่ แต่ทว่าความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตของที่นี่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิง โดยจะมีสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก และพืชพรรณที่หายากหลายชนิด อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยของกวางผา สัตว์กีบคู่ประเภทเดียวกับเลียงผา ที่พบเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นในประเทศไทย

การเดินป่าสำรวจธรรมชาติดอยหลวง

การเดินขึ้นดอยหลวงนั้น จะเปิดให้ขึ้นเฉพาะ พฤศจิกายน-สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ เท่านั้น ปีนี้เริ่มเปิดให้ขึ้นได้วันที่ 1 พ.ย. 2556 เป็นต้นไป

จำกัดคนขึ้นต่อวันไม่เกิน 150 คน + ต้องขออนุญาติจากเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นทุกครั้ง

และแต่ละกลุ่มจะต้องมีผู้นำทางไปด้วยทุกครั้ง ข้างบนไม่มีน้ำ ต้องเตรียมไปเอง **มีบริการลูกหาบครับ

ปกติแล้วจะขึ้นกัน 3 วัน 2 คืน ^_^

d7

d2

d1

 

d9

d8

d15

d14

d12

d11

d10

d6

d4

d3

d9

d8

d15

d14

d12

d11

d6

d4

d3

 

Leave a reply


− three = 2

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>