แหล่งท่องเที่ยว

Share
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
d5
ดอยหลวงเชียงดาว
fffff
น้ำออกรูเชียงดาว(ดอยนางนอน)
dd1
น้ำตกศรีสังวาลย์

558420_382518281815239_1951927076_n สันป่าเกี๊ยะ ดอยแม่ตะมาน
s33 ถ้ำเชียงดาว
waiting กำลังอัพเดท

วัด โบราณสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
c1
วัดถ้ำเมืองนะ
IMG_8060
ศาลเจ้าหลวงคำแดง
s64
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
sam1
วัดอรัญจอมเมฆ (วัดพระธาตุสามเงา)
waiting
พระธาตุปู่ก่ำ
waiting
กำลังอัพเดท

โครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ
s14
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านหนองเขียว – หนองอุก
waiting
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เกี๋ยงตามพระราชดำริ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว
waiting
โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ บ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว
waiting
โครงการระบบกักเก็บน้ำในถ้ำตามพระราชดำริ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว
waiting
กำลังอัพเดท

Leave a reply


six + 2 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>